Finansowanie straży miejskich

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/006/LRZ
Data publikacji: 2016-05-04 10:44
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Straż Miejska w Rzeszowie

    35-209 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.