Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/007/KPB
Data publikacji: 2016-08-30 11:26
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie

    Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

  • Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

    Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.