Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/013/KBF
Data publikacji: 2016-08-22 12:08
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

    Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  • MINISTERSTWO FINANSÓW

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

  • NARODOWY BANK POLSKI

    ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2022 roku NIK zidentyfikowała 9,2 mld zł wydane z naruszeniem prawa.