Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/013/LKA
Data publikacji: 2016-08-22 12:07
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • SĄD APELACYJNY W KATOWICACH

    Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 KATOWICE

  • URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W KATOWICACH

    ul. I. Paderewskiego 32B, 40-282 KATOWICE

  • URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ

    Pl. Ratuszowy 1, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2021 roku NIK zidentyfikowała 4,5 mld zł wydane z naruszeniem prawa.