Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/013/LSZ
Data publikacji: 2016-08-22 12:08
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE

  71-165 SZCZECIN, ul. A. Mickiewicza 163

 • URZĄD CELNY W SZCZECINIE

  71-210 SZCZECIN, Żołnierska 45

 • URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W SZCZECINIE

  70-515 SZCZECIN, ul. Małopolska 44

 • URZĄD MIASTA W SZCZECINIE; 70-456 SZCZECIN

  70-456 SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku skontrolowała 1754 podmioty.