Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową

Nr ewidencyjny: P/15/014
Data publikacji: 2016-05-24 12:47
Dział tematyczny: finanse publiczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie