Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów publicznych przez system sprawozdawczości finanowej

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/015/KRR
Data publikacji: 2016-07-21 08:12
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie