Alternatywne metody wykorzystania węgla kamiennego do produkcji paliw gazowych i płynnych

Nr ewidencyjny: P/15/016
Data publikacji: 2016-02-03 09:07
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.