Budowa muzeów w latach 2007-2015

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/026/LGD
Data publikacji: 2016-08-22 11:53
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

    ul. Długa 81/83, 80-831 GDAŃSK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie