Wykorzystanie broni przez wybrane służby i straże oraz nadzór organów państwa nad jej reglamentacją

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/041/LKR
Data publikacji: 2016-03-23 09:13
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie

  ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie

  ul. Półłanki 78, 30-740 Kraków

 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

  ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

  Al. J. Słowackiego 17A, 31-159 Kraków

 • Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem

  Kuźnice 1, 34-500 Zakopane

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie

  ul. Bratysławska 2, 31-201 Kraków

Powrót

Przeczytaj treść ponownie