Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/050/KRR
Data publikacji: 2016-07-12 08:25
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Warszawie

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

 • Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

  ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa

 • Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie