Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/060/LGD
Data publikacji: 2016-03-31 09:20
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W GDAŃSKU

    ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 GDAŃSK

  • POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

    ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie