Realizacja "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Nr ewidencyjny: P/15/087
Data publikacji: 2016-06-16 12:46
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

43,9 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2018 roku.