Realizacja "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/087/LKI
Data publikacji: 2016-11-04 08:39
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Kielcach

  25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44

 • Urząd Gminy w Bielinach

  26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17

 • Urząd Gminy w Miedzianej Górze

  26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

  25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

 • Urzad Miasta i Gminy w Bodzentynie

  26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3

 • Urząd Miejski w Jędrzejowie

  28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie