Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe

Nr ewidencyjny: P/15/095
Data publikacji: 2016-06-10 11:46
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

110 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2016 roku.