Przymusowe kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe

Nr ewidencyjny: P/15/095
Data publikacji: 2016-06-10 11:46
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że..

11,8 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2017 roku.