Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/101/LSZ
Data publikacji: 2016-08-22 12:09
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA W SZCZECINIE

    70-456 SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1

  • ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SZCZECINIE

    71-682 SZCZECIN, ul. Maksymiliana Golisza 10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie