Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/16/007/KBF
Data publikacji: 2017-05-09 15:24
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biuro Rzecznika Finansowego

  Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Narodowy Bank Polski

  ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie