Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/16/007/KBF
Data publikacji: 2017-05-09 15:24
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biuro Rzecznika Finansowego

  Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Narodowy Bank Polski

  ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

4,5 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2019 roku.