Wycena i windykacja należności niepodatkowych Skarbu Państwa

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/012/KPB
Data publikacji: 2017-10-26 09:50
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

    ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1,6 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2018 roku.