Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/021/LGD
Data publikacji: 2017-03-31 08:31
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 W SŁUPSKU

  ul. Stanisława Leszczyńskiego 17, 76-200 SŁUPSK

 • UNIWERSYTET GDAŃSKI

  ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 GDAŃSK

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6 W GDAŃSKU

  ul. Emilii Hoene 6, 80-041 GDAŃSK

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 15 W GDYNI

  ul. Jowisza 60, 81-601 GDYNIA

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SOPOCIE

  ul. Jana Jerzego Haffnera 55, 81-715 SOPOT

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2019 roku 45 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób.