Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/030/KIN
Data publikacji: 2018-04-24 08:12
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI

    ul. Irysowa 2, 91-857 ŁÓDŹ, Województwo Łódzkie

  • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE

    ul. Wronia 53, 00-874 WARSZAWA, Województwo Mazowieckie

  • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

    Chałubińskiego 4/6, 00-928 WARSZAWA, Województwo Mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie