Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/030/LKR
Data publikacji: 2018-04-24 08:12
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE

    ul. Mogilska 25, 31-542 KRAKÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie