Zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/030/LRZ
Data publikacji: 2018-04-24 08:12
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

    35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie