Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom

Nr ewidencyjny: P/16/035
Data publikacji: 2016-11-16 08:55
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.