Przejdź do treści

Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/067/LKI
Data publikacji: 2017-05-16 10:42
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
  25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK" s.c w Koprzywnicy
  27-660 Koprzywnica, ul. Szkolna 8
 • Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
  25-014 Kielce, ul. Żelazna 35
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
  27-660 Koprzwnica, ul. Szkolna 8
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  25-516 Kielce, Al. IX Wiekw Kielc 3
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
  25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052