Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/068/LKA
Data publikacji: 2017-10-19 15:09
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH

  ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 KATOWICE

 • MINISTERSTWO CYFRYZACJI

  ul. Królewska 27, 00-060 WARSZAWA

 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 WARSZAWA

 • ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

  ul. Jagiellońska 25, 40-032 KATOWICE

 • URZĄD MIASTA KATOWICE

  ul. Młyńska 4, 40-098 KATOWICE

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.