Funkcjonowanie świetlic szkolnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/16/092/LRZ
Data publikacji: 2017-09-13 08:52
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

 • Szkoła Podstawowa im. J. Krasickiego w Dubiecku

  37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 6

 • Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza i Jana Pawła II w Zagórzu

  38-540 Zagórz ul. Piłsudskiego 70

 • Szkoła Podstawowa im. W. Pola w Lesku

  38-600 Lesko, ul. Smolki 4

 • Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu

  39-320 Przecław, Rynek 6

 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego Nr 2 w Mielcu

  39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 30

 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

  37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 9

 • Szkoła Podstawowa Nr 15 w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, ul. W. Pola 5

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie

  35-211 Rzeszów, ul. A. Kamińskiego 12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie