Realizacja zadań Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej w województwie dolnośląskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: P/16/097/LWR
Data publikacji: 2017-01-13 07:33
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

    Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

  • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ WE WROCŁAWIU

    Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

4,5 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2019 roku.