Realizacja zadań Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej w województwie dolnośląskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: P/16/097/LWR
Data publikacji: 2017-01-13 07:33
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

    Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

  • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY RYBACKIEJ WE WROCŁAWIU

    Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.