Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/005/LOP
Data publikacji: 2018-01-10 15:41
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

    45-082 Opole ul. Piastowska 14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.