Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/005/LRZ
Data publikacji: 2018-01-04 07:14
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

    35-010 Rzeszów, ul. Cieplińskiego 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie