Skuteczność programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/009/LLO
Data publikacji: 2018-03-22 08:50
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Gminy w Pątnowie

    98-335 Pątnów, Pątnów 48

Powrót

Przeczytaj treść ponownie