Pobór podatku od instytucji finansowych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/17/012/KBF
Data publikacji: 2018-05-29 09:22
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy

    ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

  • Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy

    ul. Alojzego Felińskiego 2A 01-513 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie