Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/030/LGD
Data publikacji: 2018-09-21 08:17
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GDAŃSKU

    ul. Sosnowa 2, 80-251 GDAŃSK

  • POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

    ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

    ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.