Infrastruktura dostępowa do portów morskich

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/033/LGD
Data publikacji: 2018-09-25 06:25
Dział tematyczny: gospodarka morska

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • PKP POLSK. LINIE KOLEJ. S.A. CENTR. REAL. INWEST. - REGION PŁN W GDAŃSKU

    ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 GDAŃSK

  • URZĄD MORSKI W GDYNI

    ul. I. Chrzanowskiego 10, 81-338 GDYNIA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

17,3 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2019 roku.