Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/039/LLO
Data publikacji: 2019-01-21 09:16
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

  88-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 • Starostwo Powiatowe w Sieradzu

  98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3

 • Urząd Gminy i Miasta w Warcie

  98-290 Warta, Rynek im. Wł. Reymonta 1

 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.