Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/074/LOL
Data publikacji: 2018-10-02 11:33
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W ELBLĄGU

    Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 ELBLĄG

  • MUZEUM W OSTRÓDZIE

    ul. Adama Mickiewicza 22, 14-100 OSTRÓDA

  • WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE

    ul. Podwale 1, 10-900 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.