Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich wykorzystanie w promocji regionu

Nr ewidencyjny: P/17/076
Data publikacji: 2018-03-07 10:29
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie