Przyznanie Karty Polaka osobom zamieszkałym za wschodnią granicą RP

Nr ewidencyjny: P/17/098
Data publikacji: 2018-09-27 08:47
Dział tematyczny: sprawy zagraniczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2019 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 61 zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach.