Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/17/111/KBF
Data publikacji: 2018-10-30 15:48
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Biuro Rzecznika Finansowego

  Al. Jerozolimski 87 02 001 Warszawa

 • Komisja Nadzoru Finansowego

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • Urząd Miasta Kraków

  Pl. Wszystkich Świętych 3_4 31-004 Kraków

 • Urząd Miasta Olsztyn

  Pl. Jana Pawła II 10-101 Olsztyn

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.