Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/005/LLU
Data publikacji: 2019-06-07 00:32
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IZBICY

  ul. Gminna 4, 22-375 IZBICA

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE

  ul. Krótka 6, 23-460 JÓZEFÓW

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE

  ul. Marszałka Piłsudskiego 9, 22-300 KRASNYSTAW

 • URZĄD GMINY W IZBICY

  ul. Gminna 4, 22-370 IZBICA

 • URZĄD MIASTA KRASNYSTAW

  pl. 3. Maja 29, 22-300 KRASNYSTAW

 • URZĄD MIEJSKI W JÓZEFOWIE

  23-460 JÓZEFÓW, ul. Kościuszki 37

Powrót

Przeczytaj treść ponownie