Zmiany w systemie oświaty

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/027/LRZ
Data publikacji: 2019-05-22 08:09
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu

  37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 4

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

  39-200 Dębica, ul. Grottgera 3

 • Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

  37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17

 • Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brzyskach

  38-212 Brzyska 348

 • Urząd Gminy Brzyska

  38-212 Brzyska 1

 • Urząd Miejski w Dębicy

  39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.