Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/038/KPB
Data publikacji: 2019-08-01 08:11
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

  ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

 • Komenda Główna Policji

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 • Komenda Główna Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa

 • Komenda Stołeczna Policji

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

  ul. 17. Stycznia 23, 02-148 Warszawa

 • Służba Ochrony Państwa

  ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie