Realizacja rządowych programów na rzecz aktywności społecznej osób starszych

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/039/KPS
Data publikacji: 2019-10-22 09:42
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ

  ul. Kościelna 5, 26-600 RADOM

 • FUNDACJA ANIMACJA W OTWOCKU

  ul. Braniewska 4, 05-400 OTWOCK

 • MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WARSZAWA

 • STOWARZYSZENIE B-4 W RZESZOWIE

  ul. Zagłoby 7B, 35-304 RZESZÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.