Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/040/LBI
Data publikacji: 2019-12-16 09:35
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

    ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

    ul. Główna 50, 18-100 Łapy

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce

    ul. Wojska Polskiego 7, 16-100 Sokółka

Powrót

Przeczytaj treść ponownie