Obrót nieruchomościami rolnymi

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/042/KRR
Data publikacji: 2019-05-15 08:09
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

    Ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie

    Plac Bankowy 2, 00-950 Warszawa

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

    Ul. Wspólna 30, 00930 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie