Obrót nieruchomościami rolnymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/042/LOL
Data publikacji: 2019-05-15 08:09
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

    ul. Karolkowa 30, 01-207 WARSZAWA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie