Obrót nieruchomościami rolnymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/042/LOL
Data publikacji: 2019-05-15 08:09
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

    ul. Karolkowa 30, 01-207 WARSZAWA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.