Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/044/LWR
Data publikacji: 2019-08-09 08:07
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A. WE WROCŁAWIU

    ul. Giełdowa 12, 52-438 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie