Działania organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/047/KSI
Data publikacji: 2019-08-05 08:10
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

  00-015 Warszawa, ul. H. Sienkiewicza 3

 • Starostwo Powiatowe w Radomiu

  26-600 Radom, ul. T. Mazowieckiego 7

 • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

  42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5

 • Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197

 • Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

  01-882 Warszawa, ul. S. Żeromskiego 29

 • Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90

 • Urząd Miasta Płocka

  09-400 Płock, Stary Rynek 1

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7

Powrót

Przeczytaj treść ponownie