Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie i bezpieczeństwo ich stosowania

Nr ewidencyjny: P/18/056
Data publikacji: 2019-06-26 07:44
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

43,9 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2018 roku.