Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej

Nr ewidencyjny: P/18/074
Data publikacji: 2019-06-25 08:45
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.