Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/077/KBF
Data publikacji: 2019-08-28 07:18
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.